Dysplastische heupontwikkeling

Als na de geboorte blijkt dat het heupgewricht niet goed ontwikkeld is, noemen we dat dysplastische heupontwikkeling. Meestal is dat heupdysplasie, soms een heupluxatie. Op tijd behandelen kan dit probleem oplossen.

Ervaringsverhaal

Melinda Witbreuk (orthopeed): “Ja beide heupjes zitten nu goed!”