Richtlijnen

Een richtlijn is een aanbeveling voor de behandeling door een medisch specialist. De inhoud is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en kennis en ervaring van behandelaars en patiënten(verenigingen).

Het doel van een richtlijn: de behandelaars ondersteunen bij het nemen van besluiten. Ze dragen bij aan betere zorg, meer ‘openheid’ en minder variatie in de behandeling.

Een richtlijn geeft algemene aanbevelingen voor de behandeling, maar voor elke patiënt is zorg op maat nodig. Een arts beslist samen met u wat voor u de beste behandeling is. De richtlijn is geen wet. De arts mag van een richtlijn afwijken. Dit moet hij of zij dan uitleggen in het medisch dossier.

De richtlijnen voor de medisch specialisten staan in de richtlijnendatabase. Bij elke richtlijn staat ook patiëntinformatie. Deze is te vinden op de startpagina, onder de knop Patiënten.

Voor huisartsen heten de richtlijnen NHG-standaarden.