Krijgt u een gewrichtsprothese? Of wordt deze verwijderd? Dan komen er gegevens in de Landelijke Registratie Orthopedische Interventies (LROI). Met die gegevens kunnen we bepalen hoe lang de prothesen blijven zitten. We zien zo bijvoorbeeld of er prothesen zijn die minder goed presteren. Deze kennis helpt ons om de kwaliteit van de prothesen en de orthopedische zorg nog meer te verbeteren.