Morton-neuroom

Een morton-neuroom is een verdikking van de zenuw van de teen en het weefsel er omheen.